UBO-informatieplicht: jaarlijkse bevestiging noodzakelijk vóór 30 april 2021

De UBO-regelgeving legt de verplichting op om jaarlijks de informatie die is opgenomen in het UBO-register bij te werken of minstens jaarlijks te bevestigen dat die gegevens nog steeds actueel zijn.

Aangezien dat vorig jaar technisch nog niet mogelijk was, heeft de FOD Financiën op 30 april 2020 zelf alle in het UBO-register opgenomen informatie automatisch bevestigd. UBO-informatieplichtigen, die de relevante informatie over hun UBO(‘s) vóór 30 april 2020 in het UBO-register hebben geregistreerd en die sindsdien geen wijzigingen met betrekking tot hun UBO('s) hebben gekend, moeten bijgevolg vóór 30 april 2021 bevestigen dat die informatie nog steeds actueel is. UBO-informatieplichtigen, die de relevante informatie over hun UBO('s) na 30 april 2020 hebben geregistreerd (omdat zij bijvoorbeeld na 30 april 2020 zijn opgericht of omdat de informatie is gewijzigd), zullen die informatie uiterlijk na één jaar eveneens moeten bevestigen.

De FOD Financiën verwittigt u voortaan via een automatisch gegenereerd bericht (verzonden naar uw eBox) één maand vooraf dat de jaarlijkse deadline verstrijkt. Dat veronderstelt uiteraard wel dat bij de FOD Financiën een geldig e-mailadres is geregistreerd.

De bevestiging gebeurt zeer eenvoudig: meldt u aan op MyMinfin en klik op de knop “jaarlijkse bevestiging”.