Hof van Cassatie bevestigt vertrouwelijkheid adviezen bedrijfsjuristen

Spotlight
6 februari 2015

In een arrest van 5 maart 2013 besloot het Hof van Beroep te Brussel dat adviezen van bedrijfsjuristen (leden van het Instituut voor bedrijfsjuristen) vertrouwelijk zijn. Het arrest werd geveld naar aanleiding van een huiszoeking die door de Belgische mededingingsautoriteit was uitgevoerd in de lokalen van Belgacom. Het Hof te Brussel bevestigde dat adviezen van bedrijfsjuristen (inclusief verzoeken om dergelijke adviezen) niet door de Belgische mededingingsautoriteit in beslag kunnen worden genomen in het kader van een mededingingsonderzoek.

De Belgische mededingingsautoriteit verzocht het Hof van Cassatie om dit arrest te verbreken. In een arrest van 22 januari 2015 verwierp het Hof van Cassatie de ingestelde voorziening (behalve op een punt dat niet relevant is voor de vertrouwelijkheid van adviezen van bedrijfsjuristen). Daardoor staat nu vast dat adviezen van leden van het Instituut voor bedrijfsjuristen niet mogen worden ingekeken en/of gebruikt tegen de werkgever van de opsteller van het advies. Deze vertrouwelijkheid geldt evenwel niet in het kader van mededingingsonderzoeken uitgevoerd door de Europese Commissie.

Hans Gilliams, hoofd van onze mededingingspraktijk, trad op als raadsman van Belgacom in verband met deze procedures.