Eubelius begeleidt Care Property Invest bij haar publieke kapitaalverhoging van 111 miljoen euro

Op 11 januari 2023 lanceerde Care Property Invest een openbare kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht (OTR) voor de bestaande aandeelhouders, ter financiering van haar investerings- en ontwikkelingspijplijn en verdere groei.

Care Property Invest is een Belgische openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (OGVV of BE-REIT) die zich specialiseert in hoogwaardig zorgvastgoed voor senioren en mensen met een beperking op de Europese markt (België, Nederland, Spanje en Ierland).

Tijdens de inschrijvingsperiode met OTR werd op 63,90% van de aangeboden nieuwe aandelen ingeschreven. De overige nieuwe aandelen werden geplaatst in het kader van een private plaatsing van scrips.

De kapitaalverhoging voor een bedrag van ca. 111 miljoen euro werd volledig onderschreven.

Eubelius adviseerde Care Property Invest bij deze succesvolle kapitaalverhoging.

Voor meer details verwijzen we naar de artikelen die over deze transactie zijn verschenen in De Tijd: “Care Property Invest lanceert stevige kapitaalronde” en L'Echo (enkel beschikbaar in het Frans): “Care Property Invest veut lever 110 millions d'euros ”.

Het Eubelius-team bestond uit Joris De Wolf, Filip Jenné, Bert Antonissen, Sandro Christiaens en Sofie Baveghems.