Sandro legt zich toe op vennootschapsrechtelijke materies in het algemeen en transactionele dossiers (fusies en overnames) in het bijzonder. Hij bouwt ervaring op in het begeleiden van investeerders en ondernemingen bij de onderhandeling, redactie en implementatie van de gepaste investeringsstructuur en samenwerkingsvorm.

Sinds 2019 is Sandro lid van de Brusselse balie en in 2021 voegde hij zich bij Eubelius.

Sandro behaalde zijn master in de rechten aan de Universiteit Gent in 2019 en volgde in 2021 een postgraduaat corporate finance aan de KU Leuven.

Sandro publiceert geregeld over vennootschapsrechtelijke materies die aanleunen bij zijn praktijk.

Hij beheerst het Nederlands, Engels en Frans.