De EU Commissie laat lidstaten nu ook toe om steun te verlenen aan bedrijven die kapitaal nodig hebben als gevolg van de COVID-19-uitbraak.

Op 8 mei 2020 bevestigde de EU Commissie dat lidstaten voortaan ook staatssteun kunnen verschaffen waarmee het eigen vermogen van ondernemingen wordt hersteld tot het niveau van 31 december 2019. Dergelijke steun mag enkel worden toegekend op voorwaarde dat de betrokken onderneming op voormelde datum nog niet “in moeilijkheden” verkeerde. De overheid kan herkapitalisatiesteun toekennen door in te schrijven op nieuw uitgegeven aandelen en/of hybride instrumenten zoals winstdelingsrechten of converteerbare obligaties. De herkapitalisatiesteun kan worden toegekend tot uiterlijk 30 juni 2021. Hij moet door de onderneming worden terugbetaald binnen een termijn van vier jaar. In voorkomend geval kan die terugbetaling plaatsvinden door de verkoop van de overheidsparticipatie op de markt. Tot de terugbetaling heeft plaatsgevonden mogen steunontvangers geen uitkeringen aan aandeelhouders verrichten en moeten ze de vergoeding van het management bevriezen op het niveau van 2019.