Eubelius staat de (voormalige) aandeelhouders, de holding boven de Asco Groep bij de succesvolle afronding van de verkoop van de Asco Groep aan de Montana Aerospace groep

Eubelius heeft de (voormalige) aandeelhouders van S.R.I.F. NV, de holding boven de Asco Groep, bijgestaan bij de succesvolle afronding van de verkoop van de Asco Groep aan de Montana Aerospace groep.

Ons corporate-team bestond uit Matthias Wauters, Christophe De Backere en Odile Watté. Zij assisteerden (samen met lokale adviseurs) de verkopers bij de gebruikelijke closing-verplichtingen en bij hun inschrijving op nieuw uitgegeven aandelen in Montana Aerospace, genoteerd op de SIX Swiss Exchange.

Ons competition-team bestond uit Jan Bocken, Kim Gillade en Thomas Van Praet. Zij assisteerden (samen met lokale adviseurs) de verkopers en de Asco Groep bij de goedkeuring van de transactie door de bevoegde instanties in verschillende jurisdicties (zowel wat betreft FDI als concentratiecontrole).

Meer informatie over de closing van de transactie en de daaropvolgende kapitaalverhoging / aandelenuitgifte vindt u hier en hier.