Nu de eerste zes maanden in het AVG-tijdperk achter de rug zijn, maakt de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een stand van zaken op.

In een bericht op haar website, geeft de GBA een overzicht van haar werkzaamheden aan de hand van enkele cijfers: 

  • Er werden 317 gegevenslekken gemeld (ter vergelijking: in 2017 waren dat er 13). De sectoren van de gezondheidszorg, de verzekeringen, openbaar bestuur en defensie, telecommunicatie & BIPT en de financiële sector behoren tot de meest getroffen sectoren.
  • Er werden 3.599 informatievragen gesteld (tegenover 2.145 in 2017).
  • Er werden 48 klachten ingediend (tegenover 76 in 2017).
  • Er werden 137 adviesdossiers geopend in verband met wet- en regelgeving in voorbereiding (tegenover 44 in 2017). 
  • Er werden 3.540 functionarissen voor gegevensbescherming bij de GBA aangemeld. 

Interessant is ten slotte ook de melding van de GBA dat zij inmiddels de eerste inspecties heeft opgestart. Wordt ongetwijfeld vervolgd …