De Artificial Intelligence Act formeel aangenomen

De Artificial Intelligence Act of AIA is de eerste Europese wetgeving met wereldwijde impact die horizontale regels vastlegt voor de ontwikkeling, het op de markt brengen en het gebruik van AI-systemen. 13 maart 2024 vormt vanaf nu een mijlpaal in de wereld van artificiële intelligentie, gelet op de formele goedkeuring van de AIA.

In een vorige Eubelius Legal Eubdate informeerden wij u over het politiek akkoord over de AIA dat op 8 december 2023 bereikt werd. Een schematisch overzicht van de belangrijkste aspecten van dat akkoord over de AIA, vindt u hier.

Sindsdien heeft de AIA nog verschillende Europese wetgevende stappen doorlopen. De meest recente ontwikkelingen zijn de ondertekening van de AIA door het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) op 2 februari 2024 en de bekrachtiging ervan door de Commissies Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) en Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement op 13 februari 2024. Op 13 maart 2024 heeft het Europees Parlement de AIA uiteindelijk formeel aangenomen tijdens de plenaire vergadering.

Hoewel de AIA 20 dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie (Mei 2024) in werking zal treden, zullen de bepalingen slechts gradueel van toepassing worden. De meeste bepalingen, zoals de handhaving van verplichtingen voor de AI-systemen met een hoog risico in bijlage III van de AIA, worden twee jaar na de inwerkingtreding van toepassing (mid 2026). Maar er zijn diverse uitzonderingen: zo worden de verboden AI-praktijken al na zes maanden van toepassing (december 2024) en de verplichtingen voor aanbieders van general purpose AI models al na twaalf maanden (mid 2025). Gelet op de proactieve houding van de Europese Unie om verantwoorde innovatie en toepassing van AI te bevorderen, initieert de Europese Commissie het AI-pact, waarmee ze industriële spelers aanmoedigt om de bepalingen van de AIA al vóór de wettelijke deadline te implementeren.

Wil u zich verder verdiepen in de inhoud van de formeel aangenomen AIA en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor uw organisatie? Ons team staat klaar om u met een multidisciplinaire aanpak bij te staan. Zo kunnen wij u adviseren en begeleiden bij het uitvoeren van de noodzakelijke analyses en het opstellen van documentatie.