Structuren voor vermogensplanning

Wij hebben een bijzondere expertise in de uitwerking van tal van vermogensstructuren die toelaten de controle over vermogens te behouden of deze op fiscaal efficiënte wijze te beheren en dit zowel in een zuiver Belgische als in een grensoverschrijdende context, zoals:

  • structurering van familiebedrijven
  • conflicten tussen aandeelhouders van familiebedrijven
  • trusts, familiale fondsen en maatschappen met betrekking tot roerende goederen
  • investeringsstructuren voor onroerend goed en de financiering ervan