Vereffening en verdeling van vermogens

Het team wordt erkend voor zijn expertise in vereffening en verdeling van complexe vermogens, waar mogelijk in der minne en waar nodig via gerechtelijke weg. Deze expertise heeft betrekking op alle soorten vereffeningen en verdelingen, waaronder:

  • vereffening en verdeling van nalatenschappen, zowel wanneer de overledene een testament heeft opgesteld, als wanneer dat niet het geval is
  • vereffening en verdeling van goederen in mede-eigendom of onverdeeldheid
  • vereffening en verdeling van huwelijksvermogensstelsels

Onze kennis is niet beperkt tot nationaal recht, maar doorheen de jaren hebben we uitgebreide kennis en ervaring opgedaan inzake internationaal privaatrecht en buitenlandse rechtsstelsels.