Sibylle concentreert zich hoofdzakelijk op vermogensrecht en erfopvolging, op schenkingen, testamenten en buitenhuwelijkse samenleving. Zij heeft ook een specifieke belangstelling en expertise voor geschillenbeslechting, en pleit regelmatig voor de Belgische rechtbanken van alle niveaus. Verder behoren ook het verbintenissen-, aansprakelijkheids- en beslagrecht tot haar specialisaties.

Zij is Senior Counsel sinds 1 januari 2006 en lid van de Brusselse balie sinds oktober 1998.

Bekijk meer
Bekijk minder

Sibylle behaalde in 1998 haar diploma als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent.

Sibylle heeft reeds meerdere juridische publicaties in haar vakgebied verspreid.