Sibylle concentreert zich hoofdzakelijk op vermogensrecht en erfopvolging, op schenkingen en testamenten, evenals op buitenhuwelijkse samenwoning. Zij heeft ook een specifieke belangstelling en expertise voor geschillenbeslechting, waarbij zij regelmatig pleit voor de Belgische hoven en rechtbanken op alle niveaus. Zij legt zich evenzeer toe op het verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht en beslagrecht.

Zij is Senior Counsel sinds 2006 en lid van de Brusselse balie sinds oktober 1998.

Bekijk meer
Bekijk minder

Sibylle werd in 1998 licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Ze heeft reeds meerdere publicaties in haar vakgebied verspreid

Zij behandelt dossiers in het Nederlands, Frans en Engels.