Versoepelde regels voor algemene vergaderingen tijdens COVID-19-crisis verlengd tot 30 juni 2020

De bijzondere regeling voor de organisatie van algemene vergaderingen wordt verlengd tot 30 juni 2020. Vennootschappen en verenigingen die vóór deze datum een vergadering moeten bijeenroepen, kunnen er gebruik van maken.

Deze verlenging heeft echter geen invloed op de uiterste datum voor de jaarvergadering: het principe blijft dat men de vergadering maximaal 10 weken mag uitstellen na de uiterste wettelijk toegelaten datum. Voor vennootschappen of verenigingen die hun boekjaar op 31 december 2019 afsloten, betekent dit dat de jaarvergadering tot 8 september 2020 kan worden uitgesteld. De goedgekeurde jaarrekening moet dan uiterlijk op 8 oktober 2020 bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.

Meer informatie over de verschillende mogelijkheden die het volmachtenbesluit biedt, vindt u hier.