Monogamie in de arbeidsrelatie: mag de werkgever nog exclusiviteit van zijn werknemer vragen?

Legal Eubdate
21 maart 2023

Exclusiviteitsbedingen in arbeidsovereenkomsten zijn alomtegenwoordig. Maar zijn dergelijke exclusiviteitsbedingen anno 2023 nog wel mogelijk?

De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van 7 oktober 2022 beperkt de mogelijkheid voor werkgevers om aan werknemers exclusiviteit op te leggen. Toch blijven bepaalde afspraken rond nevenactiviteiten mogelijk.

Hoog tijd om de exclusiviteitsbedingen in uw (template van) arbeidsovereenkomsten tegen het licht van deze nieuwe wetgeving te houden!

Meer weten? In onze Client Zone gaan we dieper op dit onderwerp in.