Eubelius heeft Xior Student Housing, Retail Estates en Care Property Invest begeleid bij de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van een (interim) dividend in de vorm van een keuzedividend.

Op het keuzedividend van Xior Student Housing werd door ca. 63% van de bestaande aandeelhouders ingeschreven gedurende de keuzeperiode, die liep van 21 mei 2019 t.e.m. 29 mei 2019, wat op 4 juni 2019 heeft geleid tot een kapitaalverhoging van EUR 6.080.791,50 (inclusief uitgiftepremie).

Op het interim keuzedividend van Retail Estates werd door 67,87% van de bestaande aandeelhouders ingeschreven gedurende de keuzeperiode, die liep van 5 juni 2019 t.e.m. 20 juni 2019, wat op 24 juni 2019 heeft geleid tot een kapitaalverhoging van EUR 23.063.535,78 (inclusief uitgiftepremie).

Op het keuzedividend van Care Property Invest werd door ca. 56,56% van de bestaande aandeelhouders ingeschreven gedurende de keuzeperiode, die liep van 5 juni 2019 t.e.m. 21 juni 2019, wat op 26 juni 2019 heeft geleid tot een kapitaalverhoging van EUR 6.688.783,62 (inclusief uitgiftepremie).

Deze kapitaalverhogingen, versterken het eigen vermogen van de respectieve vennootschappen en verlagen derhalve hun (wettelijk begrensde) schuldgraad. Dit biedt de respectieve vennootschappen de mogelijkheid om in de toekomst desgevallend bijkomende met schulden gefinancierde transacties te verrichten en zo hun respectieve groei-intenties verder te realiseren. Verder leiden deze kapitaalverhogingen tot een retentie van middelen binnen de respectieve ondernemingen, die zullen worden aangewend ter financiering van de verdere groei.

De teamleden betrokken bij deze verrichtingen zijn Lars Van Bever, Filip Jenné, Tim Van Moorhem, Anthony Van Besien, Eva Milants en Jozefien Laga.