3 januari 2017

Met groot genoegen maakt Eubelius de benoeming van 3 nieuwe counsels bekend, met ingang per 1 januari 2017:

  • Liesbet Vandenplas, gespecialiseerd in arbeidsrecht, sociale zekerheid, pensioenen en internationale arbeidsmobiliteit. 
  • Korneel Decroix, ondernemingsfiscalist met focus op vastgoedfiscaliteit en BTW.
  • Tom Villé, expert inzake overheidsopdrachtenrecht, publiek-private samenwerking, concessies en lokale overheden. 

Proficiat aan deze drie nieuwe Counsels !