Eubelius begeleidt Xior bij haar publieke kapitaalverhoging van 205,7 miljoen euro

Op 16 oktober 2019 lanceerde Xior Student Housing een openbare kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht voor de bestaande aandeelhouders, ter financiering van haar investeringspijplijn en verdere groei.

Xior Student Housing is de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (OGVV of BE-REIT) die zich specialiseert in studentenvastgoed in België, Nederland, Portugal en Spanje.

Tijdens de inschrijvingsperiode met onherleidbare toewijzingsrechten werd op 93,1% van de aangeboden nieuwe aandelen ingeschreven. De overige nieuwe aandelen werden geplaatst in het kader van een vrijgestelde versnelde private plaatsing van scrips.

De kapitaalverhoging voor een bedrag van ca. EUR 205,7 miljoen werd volledig onderschreven.

Eubelius adviseerde Xior bij de verwezenlijking van die succesvolle kapitaalverhoging.

Voor meer details, zie de artikelen die over deze transactie zijn verschenen in De Tijd: "Kotbaas Xior haalt nog eens 200 miljoen euro op" en "Studentenhuisvester Xior rondt kapitaalverhoging met succes af" of L'Echo (enkel beschikbaar in het Frans): "La croissance impressionnante de Xior, le spécialiste du kot étudiant" en "Xior lève près de 206 millions d'euros"