In een arrest van 31 mei 2018 heeft het Hof van Justitie een duidelijk standpunt ingenomen tegen een te brede interpretatie van de zogenaamde standstill-verplichting in concentratiezaken. Dit arrest bevestigt de conclusie van advocaat-generaal Wahl die we eerder bespraken.


In de Eubelius Spotlights van maart 2018  bespraken we de conclusie van advocaat-generaal Wahl, waarin hij een duidelijk standpunt innam tegen een te brede interpretatie van de standstill-verplichting. In een arrest van 31 mei 2018 heeft het Hof van Justitie die conclusie bevestigd.

Het Hof van Justitie bevestigt dat het feit dat KPMG Denemarken verplicht was haar samenwerkingsovereenkomst met KPMG International te beëindigen voorafgaand aan de goedkeuring door de Deense Mededingingsautoriteit, niet strijdig is met de standstill-verplichting.

Het Hof bevestigt ook uitdrukkelijk dat er van gun jumping slechts sprake kan zijn voor zover een maatregel bijdraagt aan de implementatie van een concentratie. Dat vereist dat die maatregel bijdraagt aan de wijziging van de controle over de doelvennootschap.