Mobiliteitsvergoeding vs. mobiliteitsbudget

Spotlight
14 juni 2019

Met ingang van 1 maart 2019 werd het mobiliteitsbudget ingevoerd. Het laat toe om een bedrijfswagen onder bepaalde voorwaarden in te ruilen voor een budget dat de werknemer kan besteden aan verschillende mobiliteitsoplossingen, met uitbetaling van het saldo. De in 2018 ingevoerde mobiliteitsvergoeding of "cash for car"-regeling (zie Eubelius Spotlights juni 2018) blijft eveneens van toepassing. Hierna vindt u een schematisch overzicht van de belangrijkste verschillen tussen deze twee alternatieven voor de klassieke bedrijfswagen.

Mobiliteitsbudget

De werkgever kan beslissen om een mobiliteitsbudget in te voeren. Dit kan enkel indien hij reeds gedurende een ononderbroken periode van minstens drie jaar onmiddellijk voorafgaand aan de invoering van het mobiliteitsbudget één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking stelde aan één of meerdere werknemers. Het mobiliteitsbudget kan enkel worden toegekend aan werknemers die daadwerkelijk over een bedrijfswagen beschikken of hiervoor in aanmerking komen op basis van hun functiecategorie.

De voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van een mobiliteitsbudget worden best in een policy vastgesteld. Werknemers die in aanmerking komen voor een mobiliteitsbudget, kunnen een aanvraag indienen bij de werkgever.

Vergelijking met de mobiliteitsvergoeding

Conclusie

De "cash for car"-regeling kent tot op heden bijzonder weinig succes. Het mobiliteitsbudget heeft wellicht meer potentieel omdat het toelaat verschillende mobiliteitsoplossingen te combineren, bijvoorbeeld een milieuvriendelijke bedrijfswagen met een abonnement voor het openbaar vervoer. Het zal echter van de specifieke situatie van elke werknemer afhangen welke van beide regelingen het interessantst is.

Tot slot geven wij graag mee dat de overheid praktische informatie en voorbeelden in verband met het mobiliteitsbudget verzameld heeft op de website www.mobiliteitsbudget.be.