Eubelius staat NMBS bij in 1,5 miljard EUR EMTN-programma

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), belast met de openbare dienstverplichtingen inzake het reizigersvervoer per trein in België, heeft met succes de update van haar Euro Medium Term Notes (EMTN) programma, voor de uitgifte van obligaties ten belope van ten hoogste 1.500.000.000 euro, afgerond.

De obligaties onder het EMTN-programma zullen worden uitgegeven door middel van private plaatsingen aan gekwalificeerde investeerders, met toelating tot de verhandeling op de Euro MTF markt van de Luxemburgse beurs (Bourse de Luxembourg).

Eubelius stond NMBS bij in verband met deze update. Het Eubelius team bestond uit Thomas Donnez en Nikolai De Clercq aan de kapitaalmarktenzijde en Jeroen Delvoie en Steven Declercq voor het vennootschapsrechtelijk luik.