30 augustus 2019

Liesbet Vandenplas en Maaike Cornelli staan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en het slachtoffer en de getuige bij in een zaak over geslachtsdiscriminatie. Het Europese Hof van Justitie oordeelde in deze zaak in een recent arrest dat de Belgische Genderwet in strijd is met de Europese wetgeving in verband met de bescherming van getuigen van geslachtsdiscriminatie. De Belgische wetgeving zal bijgevolg op het vlak van de bescherming van getuigen van discriminatie moeten worden aangepast. Liesbet Stevens, Adjunct-Directeur van het Instituut, geeft deze week in Knack toelichting bij de beleidsvoorstellen.

Voor meer details: zie Knack & De Standaard.