EU publiceert digitaledienstenverordening

[Geactualiseerde versie van een artikel gepubliceerd op 2 mei 2022]

Op 27 oktober 2022 is de nieuwe Digitaledienstenverordening, beter gekend als Digital Services Act of DSA, gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU (Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG). De tekst van de Digitaledienstenverordening kunt u hier vinden.

Samen met de Digitalemarktenverordening, vormt de Digitaledienstenverordening één van de hoekstenen om een eerlijke, veilige, verantwoordelijke en open digitale Europese markt te ontwikkelen. De DSA voert nieuwe regels in voor online digitale spelers, zoals tussenhandeldiensten (bijvoorbeeld internettoegangsdiensten), hostingdiensten (bijvoorbeeld cloudhostingdiensten), (zeer grote) onlineplatforms (bijvoorbeeld socialemediaplatforms, appstores of online marktplaatsen), (zeer grote) onlinezoekmachines en voor consumenten.

De DSA bevat nieuwe regels, verplichtingen en verbodsbepalingen voor mechanismen om illegale online-inhoud sneller te verwijderen (bijvoorbeeld de mogelijkheid om illegale inhoud te "flaggen"), een betere bescherming van de rechten van consumenten (bijvoorbeeld door doeltreffende waarborgen voor gebruikers, door bepaalde garanties zoals voor de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, of door een transparantieverplichting over algoritmen gebruikt bij onlinereclame), due diligence-verplichtingen voor aanbieders van tussenhandeldiensten, en duidelijkere vrijstellingen van aansprakelijkheid waarop tussenhandeldiensten, onlineplatforms en onlinezoekmachines zich kunnen beroepen.

De DSA treedt in werking op 16 november 2022, 20 dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad, en wordt van toepassing op 17 februari 2024. Sommige bepalingen zijn echter reeds van toepassing vanaf 16 november 2022, zoals de bepalingen over de transparantieverplichtingen van onlineplatforms, gedelegeerde handelingen en de aanwijzing van zeer grote onlineplatforms en zeer grote onlinezoekmachines.