Deze zomer blikt ons Employment & Pensions team terug op een aantal belangrijke hr-ontwikkelingen sedert vorige zomer en vooruit op uw
hr-agenda voor 2018-2019.

Deze Summer Master Class bestaat uit 4 sessies en is een interactieve training voor een select publiek van cliënten en medewerkers van ons Employment & Pensions team, zodat we juridische en hr-praktijk ervaringen kunnen delen, in een ontspannen, zomerse sfeer.

Recente Summer Master Classes

  • 3 juli 2018 - Privacy op het werk

Privacy op het werk is een brandend actueel topic. Tijdens deze sessie zoomden Anneleen Van de Meulebroucke, Maaike Cornelli en François-Xavier Gaudissart in op de impact van de GDPR op de hr-praktijk en bespraken zij de voornaamste do’s & don’ts in verband met controle van het gebruik van computer en internet, de rol van sociale media, camerabewaking en klokkenluiders in het kader van de arbeidsrelatie.

  • 19 juli 2018 - Zieke werknemers: EHBO voor werkgevers

De problematiek van zieke werknemers kwam uitgebreid aan bod in de media vanuit verschillende invalshoeken en standpunten. Tijdens deze sessie loodsten Liesbet Vandenplas, Sophie Vantomme en Maaike Cornelli de deelnemers door de nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak. Ze bespraken best practices in verband met het opstellen van een re-integratiebeleid en individuele re-integratietrajecten, alsook aandachtspunten in geval van ontslag van een zieke werknemer (afwijkende regels en discriminatie). Deze Summer Master Class vormde een update ten opzichte van die van 2017.

  • 9 augustus 2018 – Nieuw onder de zon: te onthouden wetgeving en rechtspraak van 2017-2018 en hr-agenda voor 2018-2019

Het voorbije jaar zijn er opnieuw tal van wettelijke ingrepen geweest in het sociaal recht. Ook is er weer heel wat nieuwe rechtspraak met impact op de toepassing van het sociaal recht in de praktijk. Véronique Pertry, Filip Van Beirendonck en Jonas Van Campenhout hielpen u door de bomen het bos te zien. Zij deden dit aan de hand van een selectie meest relevante nieuwe wetgeving en rechtspraak met impact op uw hr-beleid en -documenten. Tevens brachten zij de niet te missen hr-agendapunten voor 2018-2019 onder de aandacht.

Aankomende Summer Master Class

  • 28 augustus 2018 – Flexible staffing: een menu aan mogelijkheden?

Werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met snel fluctuerende noden aan (gespecialiseerde) arbeidskrachten. De rigiditeit van het Belgische arbeidsrecht en de hoge kosten die gepaard gaan met het aanwerven en ontslaan van personeel, staan vaak lijnrecht tegenover deze economische realiteit. Tijdens deze sessie zullen Véronique Pertry, Liesbet Vandenplas en Maaike Cornelli u oplossingen aanreiken om personeel te delen en externe arbeidskrachten in te zetten.
 

De deelnemers van elke Summer Master Class ontvangen nuttige documentatie over het besproken onderwerp en een handig overzicht voor de berekening van opzeggingstermijnen. Kan u niet aanwezig zijn op één van onze sessies, maar ontvangt u toch graag de documentatie en het overzicht van de opzeggingstermijnen: stuur dan een e-mail met uw postadres naar maaike.cornelli@eubelius.com!