Op 28 maart 2018 werd het voorontwerp van wet tot hervorming van ons buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht publiek voorgesteld.

Dit voorontwerp kwam er op initiatief van de Minister van Justitie en werd voorbereid door een commissie van experten. Jeroen Delvoie maakte als expert ad hoc deel uit van deze commissie voor de onderdelen over de aansprakelijkheid van rechtspersonen en organen. Jeroen presenteerde deze onderdelen ook tijdens de publieke voorstelling op 28 maart.

Het voorontwerp aansprakelijkheidsrecht is onderdeel van het geplande nieuwe Burgerlijk Wetboek, waarvoor eerder al de delen verbintenissenrecht, bewijsrecht en zakenrecht werden voorgesteld.

U vindt de tekst van het voorontwerp hier. Er loopt nu een publieke consultatie tot 1 mei 2018.