Montaigne-wedstrijd en prijs René Marcq: Eubelianen vallen in de prijzen

Nieuws
25 oktober 2022

Trots kondigen we aan dat twee nieuwe advocaat-stagiaires van ons team publiek recht in de prijzen zijn gevallen.

Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie, kortweg Ifese, organiseert jaarlijks de Montaigne-wedstrijd.

Deze wedstrijd bekroont de beste paper die in een van de onderzoeksdomeinen van Ifese, namelijk rechten, literatuur, filosofie en sociale wetenschappen, in het afgelopen academiejaar werd geschreven. De jury koos uiteindelijk twee van deze papers, die zich wisten te onderscheiden van de andere inzendingen en daarbij eenzelfde niveau behaalden. Deze twee papers gaven blijk van een uitstekende kennis over en inzicht in de behandelde materie. Ze waren bijzonder onderhoudend, genuanceerd, goed geschreven en helder gestructureerd.

Quinten Jacobs won de prijs met zijn paper over de asymmetrische uitoefening van federale bevoegdheden en Florence Anslot met haar paper over parrhesia van Foucault.

Zowel aan de VUB als aan de ULB wordt jaarlijks de prijs René Marcq uitgereikt, en dit aan een primus inter pares onder de afgestudeerden rechten. Iemand die zich heeft onderscheiden op basis van studieresultaten en aanleg voor wetenschappelijk werk.

Waar komt nu de naam René Marcq vandaan? René Marcq werd geboren in 1882 in een bescheiden gezin, blonk uit in zijn studies, en schopte het tot advocaat bij het Hof van Cassatie, stafhouder van de Brusselse balie en hoogleraar aan de ULB. Hij was wetenschappelijk gezien één van de pioniers van de overheidsaansprakelijkheid in België. Tijdens de Tweede Wereldoorlog organiseerde hij aan de ULB mee het verzet, wat in november 1941 tot de sluiting van de ULB leidde en tot zijn gevangenneming door de Duitsers. Kortom, René Marcq staat symbool voor de professionele, wetenschappelijke én maatschappelijke kwaliteiten van vele illustere VUB’ers en ULB’ers sinds 1834. De prijs wordt toegekend door een jury die bestaat uit de professoren rechten die de prijs zelf ontvingen.

Dit academiejaar (2021-2022) werd de prijs toegekend aan twee studenten, Sophie-Charlotte Gysen en Laure Hendrickx.