15 juni 2016

Op 11 januari 2016 heeft de Europese Commissie een besluit aangenomen dat een beweerde staatssteunregeling inzake vrijstelling van overwinst ("excess profit") verbiedt. Volgens de Commissie heeft België steun verleend aan multinationale ondernemingen door middel van een foutieve toepassing van het zakelijkheidsbeginsel ("arm's length principle") in verband met de vaststelling van het belastbare inkomen.

De Belgische regering heeft op 22 maart 2016 een beroep tot nietigverklaring tegen het besluit ingediend bij het Gerecht van de Europese Unie. Daarnaast zullen meerdere ondernemingen, die een "voorafgaande beslissing" hadden bekomen (waarin de Belgische belastingadministratie bevestigde dat bepaalde overwinsten geen deel uitmaakten van het belastbare inkomen), een beroep tot nietigverklaring indienen.

De Belgische regering heeft het Gerecht bovendien verzocht om de uitvoering van het besluit van de Commissie te schorsen, tot het Gerecht een oordeel zal hebben geveld over de wettigheid van het besluit. Mocht het verzoek om deze voorlopige maatregel worden afgewezen, dan zal de Belgische regering het besluit moeten uitvoeren en dus de beweerde "onrechtmatige steun" moeten terugvorderen van ondernemingen die een voorafgaande beslissing inzake hun overwinst hebben bekomen. Deze terugvordering zal de belastingadministratie naar verwachting uitvoeren door middel van bijkomende belastingaanslagen. Omdat het Commissiebesluit België opdraagt om alle verleende steun van de afgelopen tien jaren terug te vorderen, en bijkomende belastingaanslagen enkel voor de laatste drie belastingjaren kunnen worden toegepast, wordt verwacht dat het Parlement verzocht zal worden om een bijzondere wet goed te keuren, waarin bijkomende aanslagen voor eerdere belastingjaren mogelijk worden gemaakt.

Eubelius werkt met verschillende adressanten van voorafgaande beslissingen inzake overwinst, ten einde hun rechten op de best mogelijke manier te verdedigen.