Klokkenluiders kunnen nu via een messagingsysteem op anonieme wijze mededingingsinbreuken aan de Europese Commissie signaleren.

In het kader van haar strijd tegen concurrentievervalsende praktijken, heeft de Europese Commissie een elektronisch platform gelanceerd dat personen die kennis hebben over het bestaan van een kartel of andere mededingingsinbreuken, toelaat dit anoniem te melden. De Europese Commissie hoopt op die manier inside informatie te verkrijgen van bijvoorbeeld (voormalige) bestuurders en werknemers en op basis daarvan een onderzoek te kunnen openen.

Via het messagingsysteem kunnen klokkenluiders anoniem versleutelde berichten verzenden naar de Commissie. Een externe serviceprovider zal het systeem runnen en zal enkel de inhoud van de meldingen aan de Commissie doorgeven, zonder enige metadata die tot de identificatie van de klokkenluider zouden kunnen leiden.

De Commissie verwacht dat dit systeem – dat de clementieregeling aanvult – de kans op ontdekking en vervolging verder zal vergroten en op die manier bedrijven nog meer zal afschrikken om de mededingingsregels met de voeten te treden.