Eubelius publiceert zijn tweede duurzaamheidsverslag 2018-2020

Nieuws
12 augustus 2021

Ondernemingen hebben een sleutelrol te spelen in de aanpak van de huidige uitdagingen op sociaal-, cultureel-, en milieuvlak. In deze dynamiek brengt Eubelius zijn tweede duurzaamheidsverslag uit.

Het verslag geeft een inzicht in de verwezenlijkingen gedurende de periode 2018-2020. Onze sociale en culturele engagementen worden verdergezet en diversiteit wordt een belangrijk thema. We hebben in het bijzonder tijdens de pandemie sociale en culturele organisaties bijgestaan. Het hoofdstuk over diversiteit is het meest innovatieve in dit verslag. We geven een stand van zaken over dit thema en objectieve cijfers laten ons toe om onze toekomstige vooruitgang in het oog te houden. Het is er ons niet om te doen een trend te volgen en we willen onze bedrijfscultuur niet aantasten. Het gaat ons er wél om om deze bedrijfscultuur te doen evolueren om die beter in overeenstemming te brengen met de diversiteit van onze maatschappij en om mensen met verschillende achtergronden samen te brengen en zo de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.

De biodiversiteit en de klimaatverandering blijven een fundamentele zorg in onze CSR-politiek, ook wanneer we in het rapport geen grote woorden aan wijden. Op het gebied van mobiliteit, is het fietsbeleid een toonaangevend voorbeeld en is het gebruik van gemengde voertuigen in opmars. We zijn op de goede weg wat betreft de verbetering van de milieuprestaties van de gebouwen waarin we huizen, iets wat ook geldt voor ons afvalbeheer. Dankzij deze initiatieven hopen we snel het “ecodynamisch label” voor ons kantoor in Brussel te vernieuwen.

Ontvangt u graag een papieren afdruk van verslag? Vraag het dan gerust aan via het contactformulier op onze website.

Duurzaamheidsverslag in pdf