De ministerraad van 6 juli 2018 keurde het eerste beheerscontract tussen de Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij goed. FPIM is de federale aandeelhoudersentiteit die instaat voor het beheer van de overheidsparticipaties en ook een eigen investeringsbeleid voert.

Eubelius begeleidde de Staat en FPIM bij het opstellen van het beheerscontract en bij het uitwerken van de nodige juridische grondslag. De invoering van een beheerscontract voor FPIM ligt in het verlengde van de aanbevelingen uit een eerdere studie van KPMG en Eubelius over het aandeelhoudersbeleid van de Staat en de rol van FPIM.

Het Eubelius-team bestond uit Jeroen Delvoie, Claire Fornoville en Steven Declercq.