Sinds 1 juli 2016 moeten zelfstandigen zich vóór de aanvang van hun activiteit aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Tot 1 juli 2016 moesten verzekeringsplichtige zelfstandigen zich ten laatste op de dag van de aanvang van hun zelfstandige beroepsactiviteit aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen of bij de Nationale Hulpkas. De programmawet van 1 juli 2016 en het koninklijk besluit van 15 juli 2016 hebben hierin verandering gebracht. Sinds 1 juli 2016 moeten zelfstandigen zich vóór de start van hun zelfstandige beroepsactiviteit aansluiten.

Deze maatregel kadert in de strijd tegen sociale fraude. Bij controle door de inspectiediensten bleek immers geregeld dat gecontroleerde personen die nog niet als zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds aangesloten waren, verklaarden dat ze hun activiteit startten op de dag van de controle en dat ze van plan waren om zich nog dezelfde dag aan te sluiten. Doordat het tijdstip van de aansluiting nu geplaatst is vóór de aanvang van de activiteit, zal deze vorm van sociale fraude niet meer mogelijk zijn.

Ook toekomstige mandaathouders in een vennootschap moeten op deze maatregel bedacht zijn. Zij doen er goed aan om zich (ruim) vooraf te informeren over hun verplichtingen in het kader van het sociaal statuut voor zelfstandigen.

Wie niet in orde is met de aansluitingsverplichting, riskeert een boete en ambtshalve aansluiting bij de Nationale Hulpkas.