Re-integratie van zieke werknemers 2.0

De kans is groot dat er ook in uw onderneming langdurig zieke werknemers zijn. U kent ongetwijfeld de mogelijkheden rond re-integratie en uw plichten in dat verband. Maar opgelet! Op 1 oktober 2022 treedt een aangescherpte regelgeving voor re-integratiebeleid en -trajecten in werking.

Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden?

Een KB van 11 september 2022 wijzigt de regels voor re-integratie van zieke werknemers in de onderneming. De nieuwe bepalingen treden in werking op 1 oktober 2022 en zullen ook van toepassing zijn op lopende re-integratietrajecten.

Als werkgever moet u volgende nieuwigheden zeker onthouden:

 • De preventieadviseur-arbeidsarts zal de zieke werknemer zo snel mogelijk contacteren over de verschillende mogelijkheden bij werkhervatting.
   
 • Een aantal termijnen worden aangepast. Zo kan u als werkgever al na drie maanden een re-integratietraject opstarten.
   
 • Voortaan kan de preventieadviseur-arbeidsarts drie mogelijke beslissingen nemen die inzetten op werkhervatting:
 1. Het is mogelijk om het overeengekomen werk (eventueel met aanpassing van de werkpost) op termijn te hervatten en in de tussentijd is aangepast of ander werk mogelijk (“beslissing A”),
 2. Het is definitief onmogelijk om het overeengekomen werk uit te voeren, maar aangepast of ander werk is mogelijk (“beslissing B”), of
 3. De re-integratiebeoordeling wordt om medische redenen uitgesteld (“beslissing C”).

De preventieadviseur-arbeidsarts kan dus niet langer beslissen dat de werknemer het overeengekomen werk niet meer kan uitvoeren en dat er geen aangepast of ander werk mogelijk is.

 • Uw verplichtingen als werkgever om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken en een re-integratieplan op te maken, worden verduidelijkt en versterkt.
   
 • Het collectief re-integratiebeleid wordt aangescherpt: u moet als werkgever jaarlijks het beleid documenteren en evalueren, en het CPBW hierover informeren.
   

Wat met medische overmacht?

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wordt losgekoppeld van het re-integratietraject. Er ligt een wetsontwerp voor dat een nieuwe procedure voor dergelijke beëindiging invoert. Pas vanaf negen maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid zou een beëindiging op grond van medische overmacht mogelijk worden en alleen als er geen lopend re-integratietraject is.

Wij staan uiteraard klaar om u een volledig overzicht te bieden van de nieuwigheden en om u te adviseren en bij te staan om het re-integratiebeleid in uw organisatie aan te passen.