Tim maakt deel uit van het corporate real estate team en werkt actief op complexe, vennootschapsrechtelijke dossiers in de vastgoedsector. De concrete inhoud van de projecten varieert van koop/verkooptransacties van vastgoedvennootschappen (“share deals”) over effectiseringswerk en het opzetten en begeleiden van private vastgoedfondsen tot het bijstaan van publieke kapitaalverhogingen en vennootschapsrechtelijke herstructureringen (vb. bij inbreng in natura) van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Tim is verder nauw betrokken bij regelgevende initiatieven met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Hij is medewerker van het kantoor en lid van de Brusselse balie sinds april 2015. In 2016 werd Tim gepromoveerd tot Senior Attorney.

Bekijk meer
Bekijk minder

Tim studeerde in 2008 met grootste onderscheiding af als master handelsingenieur aan de HUB. In 2014 rondde hij met succes de studie master in de rechten als werkstudent aan de VUB af met grote onderscheiding.

In 2008 ging aan de slag bij PwC België als financieel consultant, meer specifiek op het vlak van publiek-private samenwerking (PPS) en financial (re)structuring. In 2010 ging Tim één jaar op secondment bij de Londense afdeling van PwC, waar hij meewerkte aan de afhandeling van grote faillissementen en internationale schuldherschikkingsdossiers. Eind 2011 werd Tim investeringsmanager (publiek) vastgoed en infrastructuur bij ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). Hij maakte deel uit van het Via-Invest team en was hierdoor nauw betrokken bij het aanbesteden en opvolgen van een aantal belangrijke, Vlaamse PPS-dossiers. Hij deed er verder ook ruime ervaring op in het publiek vastgoed, zijnde kantoorgebouwen waarin overheden gehuisvest zijn. Zo stond hij mee in voor de structurering, uitgifte en plaatsing van het private vastgoedcertificaat LAK VMM Gent, de valorisatie van het hoofdkantoor van het GO! en de valorisatie van het VAC Gent. 

Tim is docent in het Young professionals program Vastgoedkunde van de KULAK.