Dries is actief in geschillenbeslechting en gegevensbeschermingsrecht. Hij behandelt dossiers zowel voor de overheidssector als voor de privésector, met een bijzondere aandacht voor bescherming van persoonsgegevens.

Hij is advocaat bij Eubelius en lid van de balie van Brussel sinds november 2017.

Bekijk meer
Bekijk minder

Dries werd in 2016 master in de rechten aan de KU Leuven en behaalde in 2017 een LL.M. in het Europees recht aan Panthéon-Assas Paris II.