Actualia vennootschapsrecht

06-05-2024 - 13:30 to 17:45
XPO Kortrijk

Inhoud:

De studienamiddag gaat in op een aantal actuele topics uit het vennootschapsrecht, met bijzondere aandacht voor recente rechterlijke uitspraken die voor de praktijk relevant zijn en voor concrete lessen uit de vennootschapspraktijk.

Komen onder meer aan bod:

 • Gevolgen bij niet-tijdige aanpassing van statuten aan het WVV
 • Recente lessen inzake bestuur van vennootschappen:
  • praktische aandachtspunten inzake dagelijks bestuur
  • omgaan met belangenconflicten en de impact van Boek 6 nieuw BW
  • schriftelijke besluitvorming en belangenconflicten
  • gevolgen bij niet-naleving van de bestuursvoorschriften
  • aandachtspunten inzake vertegenwoordiging
  • bestuursaansprakelijkheid, m.i.v. de impact van de afschaffing van de quasi-immuniteit (Boek 7 nieuw BW)
 • Effecten en soortvorming
 • Vermogensvorming en -bescherming
  • vermogensinbreng: beschikbare vs. onbeschikbare inbreng
  • uitkering van vermogen: positie van het bestuur, de commissaris, de (B)AV en de individuele aandeelhouder
  • vernietiging van ingekochte aandelen
 • Verhouding statuten – aandeelhoudersovereenkomst – intern reglement
 • Conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders