Workshop: Vennootschapsrecht – Praktijkervaringen na 1 jaar WVV

For more information and registration, please click here (only available in Dutch).