Seminar: Aanpassing van de statuten aan het WVV: deadline 1 januari 2024!

23-01-2024 - 14:00 to 16:00
Warmoesberg 26 te 1000 Brussel