• Increase
  • Decrease

Current Size: 100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Werken bij Eubelius

Onze cliënten verwachten niets minder dan topkwaliteit, en terecht. Dat maakt ons beroep uitdagend en vernieuwend, maar ook veeleisend. Eubelius maakt er dan ook een punt van om enkel de beste advocaten aan te trekken. 

Waarom u zou kiezen voor een carrière bij Eubelius:

  • Onze onberispelijke reputatie van professionaliteit, integriteit en degelijkheid
  • De unieke sfeer tussen de Eubelianen
  • U komt rechtstreeks in contact met vooraanstaande klanten
  • We bieden u ruimte voor opleiding en ontwikkeling
  • Onze internationale dimensie

Onberispelijke reputatie: professionaliteit, integriteit en degelijkheid
Wij zijn gekend en erkend voor onze professionele aanpak en ons degelijk advies. Onze advocaten zijn stuk voor stuk integere professionals met een groot normbesef en respect voor hun omgeving.

Een unieke sfeer
Naast de cliënten, staan bij Eubelius ook de mensen centraal. We hechten daarom een groot belang aan het creëren van een stimulerende en gezonde werkomgeving. Dialoog en respect staan voorop. Zelfstandigheid wordt gecombineerd met teamwork, creativiteit met nauwkeurigheid. We grijpen elke kans om elkaar beter te leren kennen: het jongerenweekend, de short-ski en, verschillende sportinitiatieven, het Kerst- en Zomerfeest, het Sinterklaasfeest en de Eubelius Family Day.

Rechtstreeks contact met vooraanstaande klanten
Als vooraanstaand onafhankelijk advocatenkantoor in België krijgt u bij ons de mogelijkheid om voor een omvangrijk en gevarieerd cliënteel te werken, zowel uit binnen- als buitenland, gaande van KMO’s tot multinationals.  Niet enkel als ervaren advocaat maar ook als jonge stagiair komt u rechtstreeks in contact met de cliënt. Dat rechtstreeks contact werkt motiverend voor uzelf en geeft u een beter inzicht in de wensen en bezorgdheden van de cliënt. Uiteraard blijft u steeds nauw betrokken bij de dossiers waaraan u meewerkt.

Ruimte voor opleiding en ontwikkeling
Eubelius is een flexibele kennisonderneming. Wij zullen u stimuleren om u blijvend te bekwamen in uw vakdomein en zo uw eigen carrière verder vorm te geven. Bovendien maken onze ervaren advocaten graag tijd vrij om nieuwe collega’s te begeleiden en te adviseren. Zo is er de Eubelius Academy, ons unieke in-house opleidingsinstituut dat jongere advocaten de kans biedt om hun juridische kennis te vervolmaken en volop te profiteren van de expertise en ervaring van de beste advocaten. Verder nemen onze advocaten deel aan diverse externe opleiding- en netwerkinitiatieven. Als advocaat hebt u bovendien toegang tot onze uitgebreide bibliotheken die een schat aan informatie bevatten voor elke jurist.

Internationale dimensie
Gedurende de jaren hebben wij bevoorrechte werkrelaties opgebouwd met onafhankelijke vooraanstaande kantoren binnen en buiten Europa. u zal dan ook geregeld nauw met deze kantoren samenwerken aan dossiers met een internationale dimensie. 

Disclaimer

Les informations sur des sujets juridiques que vous lisez dans ces Spotlights sont des commentaires généraux à caractère purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme conseils juridiques. Eubelius décline toute responsabilité pour tout dommage causé par des informations figurant dans Eubelius Spotlights. Si vous souhaitez recevoir des conseils juridiques, vous devez vous mettre en contact avec un avocat qualifié qui vous conseillera à la lumiàre de votre situation personnelle. Eubelius n'est pas responsable du contenu de sites internet externes qui seraient accessibles via ces Spotlights.

Disclaimer

The legal topics discussed in these Spotlights are for information purposes only and should not be construed as legal advice. Eubelius cannot be held liable for any damage incurred by the use of the information contained in Eubelius Spotlights. Should you wish to receive legal advice, please contact a qualified attorney who will advise you on the basis of your personal situation. Eubelius is not responsible for the content available on external websites linked to our Spotlights.

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze Spotlights aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Eubelius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Eubelius is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze Spotlights te bereiken zouden zijn.