• Increase
  • Decrease

Current Size: 100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Welkom bij Eubelius

Als vooraanstaand Belgisch onafhankelijk advocatenkantoor bieden wij unieke expertise en ervaring in alle domeinen van het Belgische en Europese ondernemingsrecht.

Lees meer over ons, onze ervaren advocaten, onze uitgebreide expertise, onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en ontdek waarom u voor Eubelius zou kiezen:

Nieuws

Eubelius staat Adcuram Group bij tijdens de verkoop van Citrique Belge
Eubelius assisteert bpost bij de afronding van de overname van de Belgische activiteiten van Lagardère Travel Retail
Eubelius assisteerde Belfius, bpost, Proximus en Belfius bij de investering in Citie NV
Eubelius begeleidt WDP bij kapitaalverhoging van 177 miljoen euro
Het Grondwettelijk Hof wijst in zijn arrest 130/2016 van 13 oktober 2016 (de vernietigingsberoepen tegen de indexsprong) af.

Disclaimer

Les informations sur des sujets juridiques que vous lisez dans ces Spotlights sont des commentaires généraux à caractère purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme conseils juridiques. Eubelius décline toute responsabilité pour tout dommage causé par des informations figurant dans Eubelius Spotlights. Si vous souhaitez recevoir des conseils juridiques, vous devez vous mettre en contact avec un avocat qualifié qui vous conseillera à la lumiàre de votre situation personnelle. Eubelius n'est pas responsable du contenu de sites internet externes qui seraient accessibles via ces Spotlights.

Disclaimer

The legal topics discussed in these Spotlights are for information purposes only and should not be construed as legal advice. Eubelius cannot be held liable for any damage incurred by the use of the information contained in Eubelius Spotlights. Should you wish to receive legal advice, please contact a qualified attorney who will advise you on the basis of your personal situation. Eubelius is not responsible for the content available on external websites linked to our Spotlights.

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze Spotlights aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Eubelius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Eubelius is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze Spotlights te bereiken zouden zijn.