Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen: Wetsontwerp tot omzetting van de Europese mobiliteitsrichtlijn ingediend in de Kamer

Op 15 maart 2023 heeft de federale regering het wetsontwerp met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen officieel neergelegd in de Kamer van volksvertegenwoordigers. De tekst is hier beschikbaar.

Het wetsontwerp, dat nog moet worden goedgekeurd door het parlement, strekt tot omzetting van EU Richtlijn 2019/2121 van 27 november 2019, de zogenaamde Mobiliteitsrichtlijn, en wijzigt de regels voor grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen van vennootschappen in de Boeken 12 en 14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Naast het WVV, wijzigt het wetsontwerp ook bepalingen van het Wetboek IPR en het Gerechtelijk Wetboek.

Over de achtergrond van de richtlijn en enkele nieuwe mogelijkheden die haar omzetting zal bieden, zie https://www.eubelius.com/nl/nieuws/grensoverschrijdende-fusies-splitsingen-en-omzettingen-belgie-zet-europese

Aarzel niet ons te contacteren met uw vragen over dit onderwerp.