25 oktober 2018

Het Verslag van Eubelius rond MVO werd genomineerd en kreeg een bijzondere erkenning door de Intergovernmental Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR) voor “Verbetering van de kwaliteit van de ondernemingsrapportage over de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling” tijdens het UNCTAD World Investment Forum in Genève. Deze erkenning moedigt ons aan om onze bijdrage aan de verwezenlijking van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) verder te ontwikkelen.

ISAR heeft sinds enkele jaren zijn activiteiten uitgebreid van financiële rapportage naar ook niet-financiële rapportage, bijvoorbeeld op het vlak van milieu- en sociale aangelegenheden, ter bevordering van duurzame ontwikkeling.

35ste openingszitting van de UNCTAD - ISAR  

De openingszitting van UNCTAD ISAR 35 in Genève werd op 24 oktober 2018 verwelkomd door de UNCTAD adjunct Secretaris-generaal, Isabelle Durant, voormalig vicepremier van België en voormalig vicepresident van het Europees Parlement, die het eerste sprekerspanel met professor Jean-Paul Servais voorstelde, Ondervoorzitter van de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) en Voorzitter van de Belgische FSMA, Michel Prada, voormalig Voorzitter van de International Financial Reporting Standards (IFRS) stichting, Richard Howitt, CEO van de International Integrated Reporting Council (IIRC) en voormalig lid van het Europees Parlement, en David Szafran, advocaat bij Eubelius.

Bijdrage van Eubelius aan de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

Niet alleen onze cliënten horen graag welke inspanningen Eubelius levert om zich verantwoordelijk te gedragen en bij te dragen tot een duurzamere wereld, maar ook onze medewerkers vinden dat heel belangrijk. Eubelius heeft bij de uittekening van haar MVO-beleid rekening gehouden met de DOD’s van de VN.

Het is tegen deze achtergrond dat Eubelius haar eerste verslag publiceert over haar MVO-beleid en de bereikte doelstellingen over de periode 2012-2017. Zo kan u zelf inschatten welke vooruitgang Eubelius heeft geboekt.

Eubelius heeft sinds 2012 rond een hoofdpijler twee deelprioriteiten ontwikkeld: de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers en werknemers (DOD 3) en de bijdrage aan een gezond en dynamisch leven (DOD 11) rond initiatieven in culturele, maatschappelijke en filantropische domeinen, en in milieu en gezondheid. Het motto van die hoofdpijler is "Eubelius steunt jong talent".

Eubelius kan ook haar bijdrage tot tal van andere domeinen identificeren, zoals DOD 4 (kwaliteitsvol onderwijs), DOD 5 (gendergelijkheid), DOD 8 (waardig werk en economische groei), DOD 10 (minder ongelijkheid tussen landen), DOD 12 (duurzame consumptie en productie), DOD 13 (bestrijding van de klimaatopwarming), DOD 16 (vrede, gerechtigheid en efficiënte instellingen) en DOD 17 (partnerships voor het behalen van de doelstellingen). 

De erkenning door UNCTAD-ISAR moedigt Eubelius aan om binnen erkende kaders toe te werken naar verantwoording, waardoor belanghebbenden de voortuitgang van Eubelius op dit vlak kunnen volgen.

Over het World Investment Forum 2018 

Het UNCTAD World Investment Forum 2018, georganiseerd binnen het algemene thema Investeren in Duurzame Ontwikkeling, markeerde de 10de verjaardag van het Forum.

Het Forum brengt elke twee jaar meer dan 4.000 tot 5.000 belanghebbenden uit de investeringswereld uit 160 landen bijeen. De lijst van belanghebbenden omvat deelnemers van hoog niveau uit de wereldwijde investeringsgemeenschap, waaronder Staatshoofden en Regeringsleiders, ministers, bestuurders van internationale bedrijven en beurzen, beheerders van staatsinvesteringsfondsen, onderhandelaars van investeringsverdragen, hoofden van investeringsbevorderende instanties, internationale deskundigen op het gebied van investeringslocaties, hoofden van internationale organisaties, parlementsleden, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, eminente wetenschappers en de internationale media.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: