Vermogensplanning

Het team behandelt dagelijks zaken inzake vermogensplanning, zoals:

  • huwelijkscontracten
  • samenwoningscontracten
  • schenkingen en handgiften
  • testamenten
  • overdracht van onroerend goed

Voor contracten die notarieel moeten worden geformaliseerd, heeft Eubelius uitstekende werkrelaties met vooraanstaande notarissen.