Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Stap met ons mee naar het nieuwe WVV!

Het nieuwe vennootschapsrecht staat nu echt voor de deur.

De wet van 23 maart 2019 werd op 4 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Vanaf 1 mei 2019 wordt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stapsgewijs van toepassing.

Eubelius telt samen met u af naar 1 mei. De 10 krachtlijnen van het nieuwe wetboek bundelden we in een overzicht. Tot 1 mei belichten we stapsgewijs elk van deze 10 thema’s in meer detail, en dit tweemaal per week.

Loopt u zich mee warm? Zo komt u op 1 mei soepel aan de start!

Lees meer