Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Stap met ons mee naar het nieuwe WVV!

De wet van 23 maart 2019 werd op 4 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Vanaf 1 mei 2019 wordt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stapsgewijs van toepassing.

De 10 krachtlijnen van het nieuwe wetboek bundelden we in een overzicht.

Lees meer