Pensioenen

Ons multidisciplinair team van toonaangevende advocaten met een achtergrond in pensioenwetgeving, sociaalzekerheidsrecht en vennootschaps- & verzekeringsrecht behandelt alle vragen op het vlak van pensioenen en benefits.

Het pensioenteam adviseert en vertegenwoordigt tal van cliënten zoals werkgevers uit de privésector, overheidsinstanties, non-profitorganisaties, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, maar ook particulieren en groepen van particulieren.

Lees meer

Uw contacten in Pensioenen

We hebben ruime ervaring met de Belgische toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - FSMA), niet alleen omdat we geregeld cliënten bij de FSMA vertegenwoordigen, maar ook omdat we goed vertrouwd zijn met haar werking.

Eubelius is een actief lid van PensioPlus. Leden van ons pensioenteam spreken geregeld op conferenties en seminaries en geven ook opleidingen.

Enkele referenties:

 • Bijstand aan een pensioenfonds bij de implementatie van IORPII.
 • Bijstand aan een pensioenfonds en de werkgever bij het naleven van de pensioenwetgeving en discussies met de FSMA.
 • Vertegenwoordiging van pensioenfondsbestuurders in een tegen hen ingestelde actio mandati.
 • Advies aan werkgevers uit de publieke en private sector met betrekking tot vermeende discriminatie bij aanvullende pensioenregelingen en vertegenwoordiging in rechte in dat verband.
 • Vertegenwoordiging in rechte inzake de aansprakelijkheid van de Staat met betrekking tot de insolventie van een groepsverzekeraar.
 • Advies aan een federale instelling inzake de hervorming van de pensioenen van statutaire ambtenaren.
 • Vertegenwoordiging in rechte van werkgevers met betrekking tot vermeende discriminatie bij bedrijfspensioenen.
 • Opstellen van het pensioenreglement voor een openbaarvervoersbedrijf.
 • Vertegenwoordiging van een bedrijf in arbitrageprocedures over discriminatie op basis van geslacht in een bedrijfspensioenplan na de verkoop van het bedrijf.
 • Opstellen en wijzigen van de statuten van een pensioenfonds ingevolge nieuwe wetgeving en vereisten op het vlak van bedrijfsbestuur (governance).
 • Opstellen van wetgeving voor de overdracht van statutaire pensioenverplichtingen van overheidsbedrijven aan de Belgische staat.
 • Advies inzake de harmonisering van bedrijfspensioenplannen.
 • Advies inzake de overdracht van de pensioenverplichtingen van een verzekeraar aan een pensioenfonds.
 • Due Diligence met betrekking tot aanvullende pensioenplannen van ondernemingen in verschillende sectoren.
 • Advies met betrekking tot de overdracht van pensioenplannen in het kader van meerderde fusies en overnames.
 • Advies met betrekking tot een pan-Europees pensioenfonds.
 • Vertegenwoordiging van meer dan 100 aangeslotenen tegen hun voormalige werkgever en pensioenfonds in een zaak met betrekking tot verkeerde interpretatie van het pensioenreglement.