Technologietransacties

Eubelius heeft ervaring met het verlenen van bijstand aan technologische bedrijven bij diverse transacties. We kennen de behoeften van zowel gevestigde nationale en internationale spelers als van start-ups en spin-offs.