Eubelius en de maatschappij

Eubelius zet zich in voor de samenleving en tracht de impact van haar activiteiten op de maatschappij in te schatten en te optimaliseren via positieve initiatieven op elk niveau van de organisatie. Eubelius wil bijdragen tot een betere samenleving door een deel van haar middelen en tijd te besteden aan projecten opgebouwd rond waarden die we delen.

Enkele van die waarden zijn de zorg voor het milieu, sociale verantwoordelijkheid, oog voor zwakkeren en minder bevoorrechten, stimulering van talent, wederzijds respect, diversiteit, gezondheid en de uitoefening van het beroep van advocaat op verantwoordelijke en bedachtzame wijze. We zijn altijd op zoek naar kwaliteit, ondernemingszin en koesteren belangstelling voor onze culturele, sociale en politieke omgeving en ons verleden. We respecteren de traditie en staan tegelijk open voor de wereld om ons heen. We laten ruimte voor originaliteit en innovatie en speuren voortdurend naar authenticiteit en delen een passie voor schoonheid.

Eubelius heeft haar eerste verslag gepubliceerd over haar MVO-beleid en de bereikte doelstellingen over de periode 2012-2017. Lees hier het verslag.

Mensen

Onze sociale betrokkenheid start bij onze mensen en hun werkomgeving. Eubelius hecht veel belang aan een gezonde en aangename werkomgeving: het welzijn van de mensen die er werken, is een topprioriteit. We moedigen onze advocaten en personeelsleden aan om geregeld een sportpauze in te lassen tijdens de werkdag (een keer per week een yogasessie ’s middags, lopen voor gevorderden, door Eubelius ondersteunde fitnessmogelijkheden). Er is geregeld verse biosoep en fruit en we moedigen onze mensen aan om lokale producten te eten.

Dialoog en respect zijn basisprincipes. We wisselen ideeën uit en starten samen nieuwe projecten op. Teamwerk is de regel, in alle domeinen. We zijn niet bang van diversiteit in onze eigen organisatie. Een natuurlijk gevolg daarvan is dat Eubelius een van de sterkhouders is van WILL (Women in Law and Leadership), een gezamenlijk initiatief van een vijftiental advocatenkantoren dat vrouwen van bij de start van hun loopbaan aanmoedigt en ondersteunt in hun professionele ontwikkeling als advocaten.

We moedigen persoonlijke ontwikkeling aan via interne trainingprogramma’s en door onze advocaten en personeelsleden de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan externe seminaries (zie Werken bij Eubelius).

De relaties tussen mensen nemen een belangrijke plaats in bij Eubelius. Er wordt gretig gebruikgemaakt van elke reden om te vieren, van Family Day en Sinterklaas tot een teamweekend: we maken er een feest van en leren elkaar zo beter kennen in een andere context.

Milieu

Bij Eubelius handelen we bewust en systematisch vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling, op een manier die is aangepast aan de context van een advocatenkantoor. Al onze printers, kopieermachines en papiervoorraden worden geselecteerd met oog voor hun milieuprestaties en we moedigen onze advocaten en personeelsleden aan om na te denken voor ze documenten afdrukken op papier.

Qua catering houden we het simpel en gebruiken we, waar mogelijk, Belgische en/of fairtradeproducten. Overschotten worden snel naar Poverello gebracht door een koerierbedrijf dat die dienst aanbiedt als onderdeel van zijn eigen sociale betrokkenheid.

In Brussel en Antwerpen moedigen we het gebruik van het openbaar vervoer aan voor (zakelijke) ritten binnen de stad. Daarnaast betalen we alle kosten terug voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer van onze personeelsleden. Steeds meer advocaten en personeelsleden gebruiken de fiets voor korte afstanden. Elk jaar organiseren de ferventste fietsers een "Eubelius Cycling Challenge" (kijk maar eens op Facebook).

 

Giften en vrijwilligers

Soms delen we onze middelen gewoon met anderen door zelf het initiatief te nemen in onze buurt of voor mensen die we kennen en vertrouwen, zoals NASCI. We bieden ook een kader waarbinnen onze advocaten en personeelsleden hun persoonlijke tijd en kennis kunnen investeren in de ondersteuning van projecten die hun hulp heel goed kunnen gebruiken.

Pro Deo

Eubelius staat een aantal non-profitorganisaties bij op pro-Deobasis. We hanteren twee hoofdcriteria om een organisatie te aanvaarden als pro-Deocliënt: (i) Herkennen we onszelf in de doelstellingen van de organisatie en de manier waarop ze die nastreeft? en (ii) Past de gevraagde juridische bijstand in ons werkdomein, ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord (zie Expertise)?

We bieden ook pro-Deobijstand aan de organisaties die we sponsoren.

Sponsoring

Eubelius ondersteunt diverse culturele en sociale initiatieven.

Sinds 2012 gingen we verschillende partnerships aan met sociale en culturele spelers die onze waarden delen. Van 2012 tot 2016 was Artara onze bevoorrechte partner. Dit is een innovatief en geëngageerd jong theatergezelschap geïnspireerd en geleid door Fabrice Murgia. Artara kreeg financiële en materiële ondersteuning van Eubelius. Artara is een uiterst getalenteerd gezelschap dat onze samenleving in zijn typische mise-en-scènes op een gedurfde en pakkende manier in beeld brengt. Artara startte in België, maar treedt steeds vaker op in de rest van Europa. Het partnership van Eubelius en Artara is door Promethea gehuldigd als het beste Brusselse mecenaatsinitiatief van 2016 (Caïus Award).

In 2013 gingen we een bevoorrecht partnership aan met Handicap International. Met Handicap International sloegen we de handen in elkaar voor verschillende evenementen. Zo hielpen vrijwilligers van Eubelius HI voor Solidanza en begeleidde HI Eubelius tijdens een Eubelius Family Day in Pairi Daiza.

In 2014 en 2015 hebben we het werk gepromoot van twee getalenteerde jonge Belgische fotografen, Bieke Depoorter (lid van Magnum) en Sébastien Van Malleghem.

In 2016 gingen we een nieuw partnership aan met Teach for Belgium om jonge afgestudeerden te ondersteunen die als eerste professionele werkervaring uitmuntendheid en ondernemingszin gaan promoten in scholen in kansarme buurten in België.

In 2017 werd een nieuw partnership gesloten met Fabrice Murgia, de nieuwe artistiek directeur van het Théâtre National, voor de promotie van jong talent en van Belgisch talent in het buitenland (de "Studio"). De eerste auteur die we sponsoren (seizoen 2017–2018), is Justine Lequette. Tijdens het seizoen 2018-2019 steunt Eubelius de acteur Atta Nasser voor zijn rol in "l'Attentat" (gebaseerd op het gelijknamige boek van Yasmina Khadra). Nasser studeert momenteel aan het RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound).