Maxime legt zich binnen het ondernemings-, economisch en financieel recht toe op, onder meer, advies en bijstand inzake aandelenoverdrachten, de redactie van aandeelhoudersovereenkomsten, adviesverlening inzake en redactie van commerciële overeenkomsten, advies en bijstand in handelsgeschillen en het opstellen van vennootschapsrechtelijke adviezen, o.m. inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

Daarnaast legt Maxime zich toe op dossiers die betrekking hebben op mobiliteit, waar hij unieke kennis en expertise ontwikkelt onder meer inzake de (slimme) kilometerheffing voor vrachtwagens in België en Nederland en inz. EETS (European Electronic Tolling Service)”

Hij werkt sinds september 2017 als medewerker bij Eubelius en werd hetzelfde jaar lid van de Brusselse balie.

Bekijk meer
Bekijk minder

Maxime behaalde zijn diploma master in de rechten in juli 2016 aan de Vrije Universiteit Brussel met grootste onderscheiding. In mei 2017 behaalde Maxime zijn LL.M. aan de Harvard University.

Hij is de auteur van verschillende publicaties in het vennootschapsrecht.