• Increase
  • Decrease

Current Size: 100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wettelijke informatie

Informatie verstrekt in het kader van Artikel 7 van de Belgische Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

Eubelius is een burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA), met maatschappelijke zetel te:

1050 Brussel
Louizalaan 99

Ondernemingsnummer 0460 946 968 / RPR Brussel

en met een kantoor in Brussel, op hetzelfde adres,
en kantoren te:

8500 Kortrijk
President Kennedypark 37

2000 Antwerpen
Cockerillkaai 18


De Belgische advocaten werkzaam binnen Eubelius hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen. Ze zijn lid van de Brusselse, Kortrijkse en/of Antwerpse balie, onder de titel van 'advocaat'.

Disclaimer

Les informations sur des sujets juridiques que vous lisez dans ces Spotlights sont des commentaires généraux à caractère purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme conseils juridiques. Eubelius décline toute responsabilité pour tout dommage causé par des informations figurant dans Eubelius Spotlights. Si vous souhaitez recevoir des conseils juridiques, vous devez vous mettre en contact avec un avocat qualifié qui vous conseillera à la lumiàre de votre situation personnelle. Eubelius n'est pas responsable du contenu de sites internet externes qui seraient accessibles via ces Spotlights.

Disclaimer

The legal topics discussed in these Spotlights are for information purposes only and should not be construed as legal advice. Eubelius cannot be held liable for any damage incurred by the use of the information contained in Eubelius Spotlights. Should you wish to receive legal advice, please contact a qualified attorney who will advise you on the basis of your personal situation. Eubelius is not responsible for the content available on external websites linked to our Spotlights.

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze Spotlights aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Eubelius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Eubelius is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze Spotlights te bereiken zouden zijn.