• Increase
  • Decrease

Current Size: 100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Publicaties

Onze advocaten vertegenwoordigen samen decennia aan beroepspraktijk op topniveau. Elk van hen heeft unieke expertise en ervaring opgebouwd. Deze expertise komt ook geregeld tot uiting in nationale en internationale wetenschappelijke publicaties, die in de relevante vakgebieden hoog staan aangeschreven.

Bij de keuze van de onderwerpen waarover wij publiceren, gaan wij complexe en heikele juridische kwesties niet uit de weg. Integendeel.

In deze sectie vindt u een overzicht van de publicaties die op naam staan van advocaten van Eubelius.

EU State Aids - 5th edition

5th Edition, ISBN: 9780414055704, Sweet & Maxwell, November 2016. (Authors: Leigh Hancher; Tom Ottervanger; Piet Jan Slot)

2016
Mededinging
Grondrechten en de pensioenhervorming
 

in Grondrechten en sociale zekerheid, Die Keure, 2016, p. 289 – 348.

 

2016
Pensioenen en benefits
De alarmbelprocedure
 

Voorbeeld van de nood aan modernisering van het Belgisch vennootschapsrecht?, Gent, Larcier, 2016, 122 p.

2016
Vennootschaps- en financieel recht, fusies en overnames
Voorwerp van overdracht
 

in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.L. VERBEKE (eds.), Koop - aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 121-134.

2016
Vennootschaps- en financieel recht, fusies en overnames
Tijdstip en voorwaarden van overdracht
 

met Vandendriessche, P. in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.L. VERBEKE (eds.), Koop - aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 197-242.

2016
Vennootschaps- en financieel recht, fusies en overnames
Post-closing-verbintenissen en –formaliteiten
 

met Voets, E. in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.L. VERBEKE (eds.), Koop - aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 303-348.

2016
Vennootschaps- en financieel recht, fusies en overnames

Pages

Disclaimer

Les informations sur des sujets juridiques que vous lisez dans ces Spotlights sont des commentaires généraux à caractère purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme conseils juridiques. Eubelius décline toute responsabilité pour tout dommage causé par des informations figurant dans Eubelius Spotlights. Si vous souhaitez recevoir des conseils juridiques, vous devez vous mettre en contact avec un avocat qualifié qui vous conseillera à la lumiàre de votre situation personnelle. Eubelius n'est pas responsable du contenu de sites internet externes qui seraient accessibles via ces Spotlights.

Disclaimer

The legal topics discussed in these Spotlights are for information purposes only and should not be construed as legal advice. Eubelius cannot be held liable for any damage incurred by the use of the information contained in Eubelius Spotlights. Should you wish to receive legal advice, please contact a qualified attorney who will advise you on the basis of your personal situation. Eubelius is not responsible for the content available on external websites linked to our Spotlights.

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze Spotlights aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Eubelius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Eubelius is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze Spotlights te bereiken zouden zijn.