• Increase
  • Decrease

Current Size: 100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Intellectuele eigendom en informatietechnologie

Intellectuele eigendom en informatietechnologie

Ons team biedt een ruime waaier aan juridische diensten aan op het vlak van intellectuele eigendomsrechten en informatietechnologie, zoals

  • advies, redactie van overeenkomsten en procesvoering in intellectuele eigendom, met inbegrip van auteursrecht, merken, tekeningen en modellen, octrooien en knowhow
  • advies over strategieën voor een doeltreffende bescherming van de zakelijke activiteit door middel van intellectuele eigendomsrechten
  • strategieën ter bestrijding van namaak en andere tactische procedures, met inbegrip van beslag inzake namaak
  • valorisatie van intellectuele eigendomsrechten, bijvoorbeeld door middel van licenties, merchandising, joint ventures en spin-offs
  • advies en gerechtelijke procedures in verband met internet, zoals het gebruik van merken op het internet en geschillen in domeinnamen
  • internethandel, zoals advies in informatieverplichtingen, internetverkoop en reclame
  • privacybeleid en naleving van de toepasselijke reglementering
  • softwarelicenties, uitbesteding van diensten en onderhoudsovereenkomsten
  • telecommunicatie, met inbegrip van geschillen betreffende de naleving van het geldende reglementaire kader

 

 

 

Een nieuwsgierige werknemer is nog geen hacker: waar ligt de grens?
mrt 2017
Binnenkort hogere terugbetaling van advocatenkosten na procedure over intellectuele eigendomsrechten?
dec 2016
Dynamische IP-adressen kunnen persoonsgegevens zijn en mogen soms worden bewaard in de strijd tegen cyberaanvallen
dec 2016
Gegevens
services
T: 
+32 2 543 31 59
F: 
+32 2 543 31 01
Eubelius Brussel
Medewerker
Mededinging
Handelsrecht, consumentenrecht en aansprakelijkheidsrecht
Het EU-US Privacy Shield treedt in werking
sept 2016
Hof van Justitie bevestigt rechtspraak over territoriale toepassing van gegevensbeschermingsrecht en past het toe op e-commercesector
sept 2016

Pages

Disclaimer

Les informations sur des sujets juridiques que vous lisez dans ces Spotlights sont des commentaires généraux à caractère purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme conseils juridiques. Eubelius décline toute responsabilité pour tout dommage causé par des informations figurant dans Eubelius Spotlights. Si vous souhaitez recevoir des conseils juridiques, vous devez vous mettre en contact avec un avocat qualifié qui vous conseillera à la lumiàre de votre situation personnelle. Eubelius n'est pas responsable du contenu de sites internet externes qui seraient accessibles via ces Spotlights.

Disclaimer

The legal topics discussed in these Spotlights are for information purposes only and should not be construed as legal advice. Eubelius cannot be held liable for any damage incurred by the use of the information contained in Eubelius Spotlights. Should you wish to receive legal advice, please contact a qualified attorney who will advise you on the basis of your personal situation. Eubelius is not responsible for the content available on external websites linked to our Spotlights.

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze Spotlights aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Eubelius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Eubelius is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze Spotlights te bereiken zouden zijn.