• Increase
  • Decrease

Current Size: 100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nieuws

Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt binnen ons kantoor via LinkedIn, Facebook, Twitter en onderstaande nieuwsberichten. Daarnaast houden wij u graag op de hoogte van de juridische actualiteit en trends via onze Spotlights nieuwsbrieven. Ook delen wij regelmatig onze expertise via seminaries en publicaties.

Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck 2016-2017

De VUB heeft de 18e Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck toegekend aan Patrick Hofströssler, Partner en Voorzitter van het Managemencomité bij Eubelius

EUBELIUS BEGELEIDT PANDOX AB BIJ DE OVERNAME VAN SILKEN BERLAYMONT

Pandox AB, een toonaangevende eigenaar van hotels in Noord-Europa, heeft de nodige rechterlijke goedkeuring gekregen om de Silken Berlaymont in Brussel, België, te verwerven.

Eubelius Seminarie over gegevensbescherming

De tijd dringt. Op 25 mei 2018 dienen alle bedrijven en organisaties aan de nieuwe EU-regelgeving op het gebied van gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming, AVG) te voldoen.

Eubelius' bijdrage aan de verkennende studie Plafondprijs bij PPS-Projecten
Catherine Van de Heyning in Trends/Tendances vandaag "Een nieuwsgierige werknemer is nog geen hacker"

Klik op het beeld om het volledige artikel in het frans te lezen.

Sofinnova investeert 3,2 miljoen euro in de Genste start-up Agrosavfe

Sofinnova investeert 3,2 miljoen euro in de Genste start-up Agrosavfe.

Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tot vernietiging Vlaams kilometerheffingsdecreet

Met een arrest van 23 februari 2017 heeft het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing verworpen.

Marieke Wyckaert, partner bij Eubelius in De Standaard in het kader van de Internationale Vrouwendag

"Ik laat mijn levenskeuzes zo weinig mogelijk beïnvloeden door het feit dat ik een vrouw ben"

Om het volledig artikel te lezen, klik op de foto.

Het opiniestuk van Patrick Hofströssler in De Tijd: Digitaliseren kan van rechtspraak minder een loterij maken

Klik op het beeld om het artikel te lezen.

 

Eubelius assisteert BESIX bij de aankoop van de belgische tak van de Heijmans groep

Eubelius trad op als raadsman van Besix bij de overname van de bedrijven Heijmans Bouw, Heijmans Infra en Van den Berg.

Pages

Disclaimer

Les informations sur des sujets juridiques que vous lisez dans ces Spotlights sont des commentaires généraux à caractère purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme conseils juridiques. Eubelius décline toute responsabilité pour tout dommage causé par des informations figurant dans Eubelius Spotlights. Si vous souhaitez recevoir des conseils juridiques, vous devez vous mettre en contact avec un avocat qualifié qui vous conseillera à la lumiàre de votre situation personnelle. Eubelius n'est pas responsable du contenu de sites internet externes qui seraient accessibles via ces Spotlights.

Disclaimer

The legal topics discussed in these Spotlights are for information purposes only and should not be construed as legal advice. Eubelius cannot be held liable for any damage incurred by the use of the information contained in Eubelius Spotlights. Should you wish to receive legal advice, please contact a qualified attorney who will advise you on the basis of your personal situation. Eubelius is not responsible for the content available on external websites linked to our Spotlights.

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze Spotlights aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Eubelius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Eubelius is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze Spotlights te bereiken zouden zijn.