• Increase
  • Decrease

Current Size: 100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nieuws

Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt binnen ons kantoor via LinkedIn, Facebook, Twitter en onderstaande nieuwsberichten. Daarnaast houden wij u graag op de hoogte van de juridische actualiteit en trends via onze Spotlights nieuwsbrieven. Ook delen wij regelmatig onze expertise via seminaries en publicaties.

Een grote stap vooruit naar een modern vennootschapsrecht

Eubelius is fier dat de federale ministerraad van 20 juli 2017 het voorontwerp voor een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft goedgekeurd, en dat Marieke

Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen gelanceerd

Op 20 juli keurde de federale ministerraad het wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens tot de invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed.

Eubelius begeleidt VP Exploitatie bij de Belgische aspecten van de TMG overname en haar instap in Mediahuis

Op 21 juni 2017 hebben VP Exploitatie en Mediahuis, via Gerald BidCo, het openbaar bod op de Telegraaf Media Groep (TMG) afgerond, waardoor Gerald BidCo 64,66% van de aandelen van de TMG heeft verworven.

Eubelius wenst Jef Lievens veel succes toe met zijn nieuwe uitdaging

Jozef Lievens bereikte dit jaar de vennotenleeftijdgrens. Zo komt er een einde aan zijn loopbaan binnen Eubelius.

Eubelius begeleidt NMBS bij verkoop van meerderheidsbelang in Transurb

NMBS verkoopt een participatie van 82% in Transurb aan CMI. Transurb is actief in oplossingen op maat voor de spoorwegsector en het stadsvervoer in België en het buitenland en in de sector van de opleidingssimulatoren.

Eubelius begeleidt Leasinvest bij vervreemding logistieke portefeuille

De openbare GVV Leasinvest heeft een bindende onderhandse overeenkomst – met beperkte opschortende voorwaarden – ondertekend voor de vestiging van een erfpacht van 99 jaar op drie van haar logistieke gebouwen te België aan een gereputeerd, buitenlands, logistiek vastgoedfonds, voor een totale tra

Eubelius adviseert Mithra bij een private plaatsing van EUR 26,1 miljoen

Mithra Pharmaceuticals, het genoteerde farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in vrouwelijke gezondheid, heeft op 23 juni 2017 EUR 26,1 miljoen opgehaald via een private plaatsing van nieuwe aandelen door middel van een versnelde bookbuildingprocedure.

Eubelius begeleidt Xior Student Housing bij kapitaalverhoging van ca. 84 miljoen euro

Op 8 juni 2017 lanceerde de in studentenvastgoed gespecialiseerde gereglementeerde vastgoedvennootschap (BE-REIT) Xior Student Housing een openbare kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht (“OTR”) voor de bestaande aandeelhouders, ter financiering van haar aangekondigde invest

Code Buysse III: een leidraad voor niet-beursgenoteerde ondernemingen

Vandaag werd de Code Buysse III publiek voorgesteld. De eerste versie van de Code Buysse voor niet-beursgenoteerde ondernemingen dateert van 2005. Na een eerste opfrissing in 2009, is er nu de Code Buysse III.

Verslag van het seminarie “Contentieux voor het Grondwettelijk Hof” – 4 mei 2017

Op 4 mei organiseerde Eubelius te Brussel het seminarie “Contentieux voor het Grondwettelijk Hof”.

Pages

Disclaimer

Les informations sur des sujets juridiques que vous lisez dans ces Spotlights sont des commentaires généraux à caractère purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme conseils juridiques. Eubelius décline toute responsabilité pour tout dommage causé par des informations figurant dans Eubelius Spotlights. Si vous souhaitez recevoir des conseils juridiques, vous devez vous mettre en contact avec un avocat qualifié qui vous conseillera à la lumiàre de votre situation personnelle. Eubelius n'est pas responsable du contenu de sites internet externes qui seraient accessibles via ces Spotlights.

Disclaimer

The legal topics discussed in these Spotlights are for information purposes only and should not be construed as legal advice. Eubelius cannot be held liable for any damage incurred by the use of the information contained in Eubelius Spotlights. Should you wish to receive legal advice, please contact a qualified attorney who will advise you on the basis of your personal situation. Eubelius is not responsible for the content available on external websites linked to our Spotlights.

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze Spotlights aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Eubelius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Eubelius is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze Spotlights te bereiken zouden zijn.