• Increase
  • Decrease

Current Size: 100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Callens Pieter

Callens Pieter

Pieter Callens is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 2003) en houder van een ManaMa in het economisch recht (ULB, 2004). Hij werd advocaat aan de balie van Kortrijk en bij Eubelius in 2004 en is Senior Counsel sinds januari 2015. Hij is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht, informaticarecht en marktpraktijken.

Pieter is auteur van verschillende publicaties over intellectueel eigendomsrecht en wordt vaak uitgenodigd als spreker over intellectuele eigendom.

Hij zetelt in de Raad voor de Intellectuele Eigendom en is lid van het redactiecomité van het juridisch tijdschrift “L’ingénieur Conseil – Intellectual Property” en van de Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom (BNVBIE).

Pieter schrijft ook geregeld op de Kluwer Patent Blog, lees meer over zijn artikels via deze link.

Praktijkgebieden / multidisciplinaire praktijkgroepen
Handelsrecht, consumentenrecht en aansprakelijkheidsrecht
Geschillenbeslechting en procesvoering
Gegevens
T: 
+32 2 543 31 79
F: 
+32 2 543 31 01
Eubelius Brussel
Talen
Nederlands, Engels, Frans
Studies
  • KU Leuven, lic. rechten, 2003
  • ULB, bijz. lic. economisch recht, 2004
Andere activiteiten

Lid Raad voor Intellectuele Eigendom

Disclaimer

Les informations sur des sujets juridiques que vous lisez dans ces Spotlights sont des commentaires généraux à caractère purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme conseils juridiques. Eubelius décline toute responsabilité pour tout dommage causé par des informations figurant dans Eubelius Spotlights. Si vous souhaitez recevoir des conseils juridiques, vous devez vous mettre en contact avec un avocat qualifié qui vous conseillera à la lumiàre de votre situation personnelle. Eubelius n'est pas responsable du contenu de sites internet externes qui seraient accessibles via ces Spotlights.

Disclaimer

The legal topics discussed in these Spotlights are for information purposes only and should not be construed as legal advice. Eubelius cannot be held liable for any damage incurred by the use of the information contained in Eubelius Spotlights. Should you wish to receive legal advice, please contact a qualified attorney who will advise you on the basis of your personal situation. Eubelius is not responsible for the content available on external websites linked to our Spotlights.

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze Spotlights aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Eubelius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Eubelius is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze Spotlights te bereiken zouden zijn.